hrad Rabí

Státní hrad Rabí

Rabí 53

342 01 Sušice

tel: 376 596 171

e-mail: info@hradrabi.cz

https://www.rabi.cz/ 

 

Obřadním místem je hradní konírna. Lze domluvit i jiné místo na hradě, kde se cena odvýjí podle náročnosti na technické a provozní požadavky.
Matriku a termíny ke svatebním obřadům zajišťuje při civilních obřadech Obecní úřad v Rabí, konkrétně je třeba obracet se na paní Jamrichovou, na tel:376 596 252 nebo na e-mail: info@rabi.cz

Pokyny pro novomanžele

 

Obvyklým dnem svatebních obřadů je sobota, od 10.00 do 14.00 hodin. Svatby se odehrávají v hradní konírně a hradu se platí poplatek za pronájem tohoto prostoru cca na 1/2 hodiny.  Zároveň je nutné podepsat smlouvu o konání svatebního obřadu o krátkodobém pronájmu hradních prostor.  Tuto smlouvu je možné podepsat v den konámí svatebního obřadu nebo ji přijít podepsat  do kanceláře správy hradu předem. Kapacita konírny činí 60 míst k sezení a 40 k stání. Poplatek je splatný na místě u pokladny hradu. Novomanželé mají po - té umožněno focení kdekoli v hradním areálu, které je zahrnuto v ceně. Ostatní svatebčané mohou počkat na hradním nádvoří. Církevní obřady či obřady s vlastním oddávajícím se domlouvají přímo se správou objektu a po domluvě s Obecním úřadem. Rádi vyjdeme vstříc, jak co se týče času, tak i volby místa.

Parkování je zajištěno pro všechny svatebčany zdarma na parkovišti v centru obce, 150 m pod hradem. Parkoviště se nachází na náměstí,cca 150 m od hradu. Pouze pro imobilní občany, občany starší a novomanžele je povolen vjezd k hradu. Je však nutné ponechat volný průjezd uličkou k hradnímu kostelu.
Prosíme všechny svatební hosty, aby respektovali zákaz kouření v rámci hradního areálu.
Děkujeme a přejeme šťastné vykročení do života ve dvou z hradní brány.

Uzavření sňatku v konírně hradu Rabí

Poplatky

 

Pronájem konírny

4.000,-

Poplatek se hradí na místě, v den konání svatby, na pokladně hradu.

  

Správní poplatky za civilní obřad konaný mimo úředně stanovenou obřadní síň

oba snoubenci s trvalým pobytem v ČR:

1.000,-

jeden snoubenec cizinec (bez trvalého pobytu v ČR):

2.000,-

oba snoubenci cizinci (bez trvalého pobytu v ČR):

3.000,-

Poplatek se hradí hotově Obecnímu úřadu obce Rabí.

  

Hudební doprovod

Zajištěn Obecním úřadem pouze ve stanovené době svatebních obřadů (sobota, 10.00 – 14.00 hod.). Jedná se o živou hudbu (1 elektrické varhany). Po domluvě je možné zajistit si vlastní hudbu. Mimo obvyklé časy si svatebčané zajišťují hudební doprovod sami.

Diskusní téma: hrad Rábí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek