zámek Blovice

zámek Hradiště 1

Blovice 336 01

tel: 371 522 208

https://www.muzeum-blovice.cz

Budova muzea
Zámek Hradiště
V místech dnešního zámku na Hradišti stávala tvrz, prvně uváděná roku 1545. Patřila rodu Hradišťských z Hořovic, kteří vlastnili též dvůr a ves Hradiště s řadou okolních vsí. Hradišťské panství náleželo od roku 1618 rodu Karlů ze Svárova. Po třicetileté válce se uvádí jako držitel tvrze Maxmilián hrabě z Gutenštejna. Koncem 17. století se stal držitelem Jan Josef z Újezda, který dal v roce 1704 zdejší tvrz barokně přestavět. Od roku 1728 se dostalo panství odkazem Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolovrat a roku 1741 Prokopu Krakovskému.
Roku 1775 za Josefa hraběte Krakovského z Kolovrat byl zámek upraven v pozdně barokním stylu. Od roku 1824 se stává majitelem hradišťského, březnického a merklínského panství hrabě Hanuš z Kolovrat.Ten dal zřídit ve východní části části zámku Hradiště roku 1853 kapli sv. Ondřeje. V roce 1873 byl celý hradišťský zámek přestavěn Eduardem Pállfym z Erdödu dle starších návrhů J. F. Jöndla ve slohu anglické gotiky. Roku 1918 koupil hradišťské panství hronovský továrník Adolf Klikar, který ho držel až do roku 1945. Poté byl objekt přizpůsoben potřebám zemědělského školství. V roce 2000 byl zámek předán do majetku okresního muzea.

Zámecký park
Nedílnou součástí zámku Hradiště je zámecký park o rozloze 4,8 ha. Je zčásti lemován řekou Úslavou, do níž se vlévá voda z mlýnského náhonu a voda z potoka, který tvoří v parku meandry. Urbář hradišťského panství z roku 1687 poprvé popisuje park jako "park s rozdílným stromovím, zahradou kořennou a kuchyňskou pro vaření"…
Park byl pravděpodobně založen kolem roku 1800. Velké změny zaznamenal za hraběte Hanuše Kolovrata a především v letech 1872 - 1873 za hraběte Eduarda Pállfyho, který dal park upravit ve slohu anglickém. Došlo k výsadbě nových stromů, zřídily se vodotrysky, vodopád, rybníček s ostrůvkem, besídky, ve sklenících se pěstovaly vzácné tropické květiny.
Park dnes zdobí mnoho různých stromů a křovin dosahujících značného stáří a především majících vysokou historickopřírodovědnou hodnotu.

Svatební obřad: v kapli sv. Ondřeje - 1800 Kč (v ceně je i možnost focení svatebčanů v interiérech muzea)

Diskusní téma: zámek Blovice

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek