klášter Plasy

Plzeňská 2

331 01 Plasy

tel: +420 373 322 174, 724 663 704

www.klaster-plasy.cz

Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu. Ačkoliv se jedná o bývalý klášter, kde se svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do konce života.

Dnes zní kapitulní síní či jinými prostorami slib manželský, který má však podobnou hodnotu. Nehledě na to, že plaský klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky. 

Na zvláštní přání (a pokud to vzhledem k provozním možnostem lze), je možné svatební obřad uskutečnit i jinde, např. na rajském dvoře uprostřed konventu, což je ale závislé na přízni počasí.

Příjezd, parkování

Pro svatby je otevřeno provizorní parkoviště mezi hlavní silnicí a budovou konventu. Nachází se přímo proti vstupu do objektu a umožňuje pohodlný a krátký přechod do konventu. Při nedostatku místa lze využít parkoviště při silnici, popř. u řeky.

Přístup do objektu, průběh obřadu

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice. Přibližně 10 minut před zahájením obřadu (dle dohody jinak) přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří , zavede je zimním refektářem po schodech do 1. patra a dále na zvolené místo obřadu. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.

Samotný průběh obřadu je zcela v režii Vaší a pracovníků městského úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.

Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru, není zvlášť hrazeno. Pokud si přejete pořizovat fotografie i jinde (např. na točitém schodišti, na rajském dvoře či v kapli, v níž se nekonala Vaše svatba), je toto zpoplatněno podle ceníku schváleného Národním památkovým ústavem v Plzni.

Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně stejnou cestou, kterou přicházeli, k východu.

Poplatek

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného a služeb NKP Klášter Plasy. Činí 4000,-Kč

Plaťte jej, prosím, v kanceláři správy objektu v měsíci, v němž se koná Vaše svatba, nejpozději v týdnu před obřadem. Z důvodu návštěvnického provozu i z hlediska návaznosti dalších svateb je Váš pobyt v prostorách konventu omezen max. na jednu hodinu. 

Diskusní téma: klášter Plasy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek