hrad Křivoklát

Správa státního hradu Křivoklátu

Křivoklát 47

270 23 Křivoklát,

tel.: +420 313 558 440.....správa,

+420 313 558 440.....rezervace, pokladna

e-mail: krivoklat@stc.npu.cz

https://www.krivoklat.cz/ 

 

 

Oficiální obřadní síň městysu Křivoklát se nachází v zasedací místnosti Úřadu městysu Křivoklát.

Další možností uzavření manželství je v obřadní síni hradu Křivoklát.

Termín svatby lze domluvit na matrice Úřadu městysu Křivoklát, tel.:  313 558 121, 313 558 329, e-mail: hruskova@mestys-krivoklat.cz .

Úředními dny jsou pondělí a středa od 8,00 do 16.30 hod. Matrika vám po telefonické domluvě rezervuje termín sňatku. Pak je nutné, abyste matriku osobně navštívili. Zde vyplníte žádost se souhlasem k uzavření manželství.

Současně předložíte k ověření údajů v žádosti následující doklady: občanské průkazy, rodné listy (popřípadě Rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci).

Za svatební obřad na hradě Křivoklátě zaplatíte 8.000 Kč.

Tento poplatek zahrnuje: pronájem obřadní síně na hradě Křivoklát, parkování pro 5 svatebních aut, přípitek, hudba, pážata, purkrabí, kteří Vás doprovázejí celým svatebním obřadem. V průběhu obřadu je možno pořizovat fotoreportáž a videoreportáž bez poplatku, počet osob pořizujících reportáž zdarma je omezen maximálně na 2 osoby.

Poplatky se platí Městysu Křivoklát, a to v hotovosti, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem, a jsou splatné nejpozději 7 dní před termínem konání svatebního obřadu.

Obřadními dny jsou stanoveny soboty. Ostatní po dohodě.

Obřady se provádějí ve stanovenou dobu, což je: v sobotu od 10 do 14.30 hodin.

Konečná hodina je časem zahájení poslední svatby.

Z prostorových důvodů může jedna svatba přijet maximálně 5 auty na malé  parkoviště před hradem, ostatní auta doprovodu zaparkují na přilehlém parkovišti, vzdáleném asi 200 m. Na nádvoří hradu je vjezd zakázán.

K obřadu si snoubenci přinesou platné občanské průkazy, prstýnky, vědkové taktéž platné občanské průkazy (popřípadě pas). břadní síní na hradě Křivoklát za třicet let prošlo více jak 9100 svatebních párů.

Věříme, že tyto informace přispějí ke klidnému a důstojnému obřadu, asnoubenci i svatební hosté si odnesou neopakovatelné vzpomínky nasvatební den na Křivoklátě.

Diskusní téma: hrad Křivoklát

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek