Bor u Tachova

Bor u Tachova - zámek

Plzeňská 260

348 02  Bor u Tachova

tel: +420 604 203 720

e-mail: zamek@mubor.cz

Původně raně gotický vodní hrad založený předky pánů ze Švamberka. Nyní pseudogotický zámek, jenž je stavebním unikátem svého druhu, neboť se u něj zachovala podstatná část středověkých prvků v poměrně nedotčeném stavu.

Zajímavosti stavby

Raně gotická věž, kaple sv. Vavřince se sklípkovou klenbou, záclonová okna, figurální náhrobník neznámé paní, nápis MODERATA DURANTA 1515.

Město Bor bylo původně hrazené a vodami rybníků opevněné městečko. V první polovině 13. století náleželo Borsko Ratmírovi z nedalekého Skviřína. Pravděpodobně Ratmír nebo jeho synové položili základní kámen hradu, který se nazýval Bor, latinsky Merica a německy Haid. Písemnými prameny je Bor poprvé zmiňován v roce 1263. V bohatých dějinách Boru se vyskytují pouze tři šlechtické rody, které hrad a město držely. Ratmírovi potomci, páni z Boru a později významný panský rod Švamberkové, vlastnili Bor až do roku 1650. Panství drželi plných 400 let a jejich znak, červený štít se stříbrnou labutí, je dodnes součástí městského znaku. Švamberkové prodali panství Zikmundu Bedřichu von Götzen a roku 1720 odkoupili Bor Löwensteinové, ti drželi panství až o roku 1945.

Rozsáhlý objekt borského zámku vznikl postupnými přestavbami raně gotického vodního hradu. K nejviditelnějším pozůstatkům původní stavby patří stará válcová věž s třímetrovým zdivem. Ochoz věže se nachází ve výšce 30 metrů. Zámecký areál je cenným komplexem architektonických částí, který tvoří prakticky všechna slohová údobí, která působila na českém území od raného středověku až do 19. století. Nejvýznamněji je v zámeckých budovách zastoupena gotika. Velmi významnou etapou v dějinách hradu je vrcholně gotická přestavba ze 60. let 14. století, která již vytvořila dispozici stávajícího zámku. Poslední historickou stavební etapou je romantismus, který dal areálu dnešní podobu pseudogotického zámku.

  

Oddávacími dny jsou pro výše uvedené období tyto volné soboty:
leden 07.01.2012 21.01.2012
únor 11.2.2012 25.02.2012
březen 10.03.2012 24.03.2012
duben 21.04.2012  
květen 19.05.2012  
červen 09.06.2012 23.06.2012
červenec 21.07.2012 28.07.2012
srpen 04.08.2012 18.08.2012
září 01.09.2012 22.09.2012
říjen 13.10.2012 27.10.2012
listopad 10.11.2012 24.11.2012
prosinec 08.12.201  

 

Doba oddávání se stanovuje od 8.00 hodin do 13.00 hodin.

Za povolení uzavřít manželství mimo stanovené oddávací dny, mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou obřadní místnost, bude vybírán správní poplatek, podle vyhlášky o správních poplatcích.

 

Správa zámku Bor zajišťuje pouze prostory, veškeré informace ke svatebnímu dni podává matrikářka Městského úřadu v Boru, tel. 374 756 125.
Oddávací dny jsou k dispozici na internetových stránkách města Boru www.mubor.cz

Obřadní zámecký sál

Obřadní síň zdarma v předem určených oddávacích dnech.

Mimo stanovené oddávací dny je vybírán poplatek 1.000,- Kč dle vyhlášky.

Kaple sv. Vavřince

Obřad celkem – 2.500,- Kč

(1.000 Kč poplatek dle vyhlášky, 1.500 Kč nájem správě zámku)

Svatba – oddávající a matrikářka v historických kostýmech

Poplatek - 1.000,- Kč

Svateb. obřad na nádvoří (louce)  

Obřad celkem – 2.000,- Kč (1.000 Kč poplatek dle vyhlášky, 1.000 Kč nájem správě zámku)

Focení v zámeckých místnostech zahrnutých do prohlídkového okruhu:
Focení svateb v zámku (v prohlídkovém okruhu) není možné. Focení svateb v částech zámku volně přístupných návštěvníkům je zdarma během otevírací doby objektu.